Αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος

Στην αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος αφαιρούνται κάποια ή όλα τα τμήματα της αρχικής πρόθεσης και αντικαθιστώνται με νέα. Παρόλο που η ολική αρθροπλαστική γόνατος θεωρείται μια από τις πιο επιτυχημένες επεμβάσεις και οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε αυτήν ζουν μια καλύτερη ζωή, χωρίς πόνο και δυσκολίες στις καθημερινές τους δραστηριότητες, υπάρχει το ενδεχόμενο, μετά από καιρό, αυτή να φθαρεί ή να αποτύχει. Αυτό έχει ως συνέπεια τον έντονο πόνο και το οίδημα στο γόνατο, καθώς και μεγάλο βαθμό δυσκαμψίας και αστάθειας. Σε αυτήν λοιπόν την περίπτωση, επιβάλλεται μια δεύτερη χειρουργική επέμβαση, η αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος, έτσι ώστε να αντικατασταθεί η πρόθεση. Η αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος είναι μεγαλύτερη και πιο πολύπλοκη από την αρχική και απαιτεί εξειδικευμένες προθέσεις και εργαλεία.

Σε ποιες περιπτώσεις συνιστάται η αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος;

Η αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος συνιστάται σε περιπτώσεις, όπου η επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος, για κάποιους λόγους, έχει δημιουργήσει προβλήματα στο γόνατο.  Αυτές οι καταστάσεις είναι οι ακόλουθες:

 1. Η φθορά και η χαλάρωση της πρόθεσης: Με την πάροδο του χρόνου η πρόθεση μπορεί να χαλαρώσει από το οστό και να δημιουργήσει προβλήματα στον/στην ασθενή, όπως πόνο και οίδημα. Τα αίτια της χαλάρωσης δεν είναι πάντα ξεκάθαρα. Γνωρίζουμε ότι οι δραστηριότητες, κατά τις οποίες το γόνατο φορτίζεται υπερβολικά, η παχυσαρκία και η φθορά του πλαστικού ένθετου, αποτελούν παράγοντες που συντελούν σε αυτή τη χαλάρωση. Ακόμα, ασθενείς νεότεροι στην ηλικία, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε ολική αρθρπλαστική, θα χρειαστούν αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος, καθώς το προσδόκιμο ζωής τους ξεπερνά αυτό των υλικών της πρόθεσης. Τέλος, υπάρχουν περιπτώσεις, όπου εξαιτίας φθοράς του πλαστικού ενθέτου, τα μικροσκοπικά σωματίδια που προκύπτουν από αυτή, συσσωρεύονται γύρω από την άρθρωση, προκαλώντας έτσι αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος του/της ασθενούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την οστεόλυση, δηλαδή την προσβολή και του υγιούς ιστού γύρω από την πρόθεση. Η οστεόλυση λοιπόν οδηγεί σε οστικό έλλειμα και εν συνεχεία σε χαλάρωση της πρόθεσης, η οποία απαιτεί αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος.
 2. Η λοίμωξη: Λοίμωξη μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε χειρουργική επέμβαση, είτε κατά τη νοσηλεία ή την ανάρρωση, είτε και μετά από χρόνια από το χειρουργείο λόγω οδοντιατρικής επέμβασης. Στην περίπτωση της λοίμωξης, το γόνατο παρουσιάζει έντονο πόνο και δυσκαμψία, ενώ παράλληλα μπορεί να χαλαρώσει ( σηπτική χαλάρωση ). Εάν υπάρχουν σηπτικοί λόγοι, τότε η αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος μπορεί να γίνει με δύο (2) τρόπους. Ο ένας είναι ο χειρουργικός καθαρισμός, κατά τον οποίο πραγματοποιείται έκπλυση της περιοχής με αντικατάσταση του πλαστικού, ενώ τα μεταλλικά εμφυτεύματα μπορούν να διατηρηθούν. Ο δεύτερος τρόπος είναι η χειρουργική αντιμετώπιση σε στάδια. Δηλαδή, πραγματοποιούνται δύο ξεχωριστές επεμβάσεις, καθώς η πρόθεση θα πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς. Στην πρώτη επέμβαση αφαιρείται η πρόθεση και τοποθετείται προσωρινά ένα spacer (κομμάτι από τσιμέντο), το οποίο είναι εμποτισμένο με αντιβιοτικά. Αυτό παραμένει στην άρθρωση για αρκετές εβδομάδες και όταν έλθει η κατάλληλη στιγμή πραγματοποιείται η δεύτερη επέμβαση, κατά την οποία αφαιρείται το spacer και τοποθετείται μια καινούρια πρόθεση.
 3. Η αστάθεια: Η αστάθεια στο γόνατο επέρχεται όταν οι σύνδεσμοι της άρθρωσης υποστούν κάποια βλάβη. Τα εμφυτεύματα σχεδιάζονται έτσι ώστε να λειτουργούν με τους υπάρχοντες συνδέσμους του/της ασθενούς, οπότε οποιοσδήποτε τραυματισμός σε αυτούς, μπορεί να εμποδίσει τη φυσιολογική λειτουργία της άρθρωσης. Η αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος πραγματοποιείται εφόσον η αστάθεια αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μη χειρουργικά μέσα, όπως η φυσικοθεραπεία.
 4. Η δυσκαμψία: Υπάρχουν περιπτώσεις, όπου η ολική αρθροπλαστική γόνατος δεν επιτυγχάνει μεγάλο εύρος κίνησης του γόνατος και έτσι οι καθημερινές δραστηριότητες του/ της ασθενούν να εκτελούνται είτε με δυσκολία, είτε να μη εκτελούνται καθόλου. Αυτό οφείλεται στη δημιουργία ουλώδους ιστού. Αρχικά, μπορεί να γίνει προσπάθεια ανάκτησης του εύρους κίνησης με «κινήσεις υπό αναισθησία», δηλαδή υπό αναισθησία εκτελούνται από τον ιατρό κινήσεις κάμψης και έκτασης του γόνατος, έτσι ώστε να σπάσουν οι συμφύσεις και ο ουλώδης ιστός. Σε περίπτωση αποτυχίας αυτής της μεθόδου, πραγματοποιείται η αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος.
 5. Τα κατάγματα: Μετά από τραυματισμό της περιοχής από πτώση, δημιουργείται κάταγμα γύρω από τα υλικά της πρόθεσης και η αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος είναι αναγκαία. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να χρειαστεί μέχρι και αντικατάσταση όλων των μερών της πρόθεσης με μεγαλύτερα υλικά.

Πώς πραγματοποιείται η αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος;

Πριν από την αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος, ο/η ασθενής θα πρέπει να πραγματοποιήσει κάποιες εξετάσεις. Αυτές είναι οι εξής:

 1. Απεικονιστικές εξετάσεις: Η απλή ακτινογραφία, η οποία παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τα οστά και τα υλικά της αρθροπλαστικής και τις σχέσεις μεταξύ τους. Κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί και μια μαγνητική τομογραφία και ένα σπινθηρογράφημα, τα οποία υπάρχει περίπτωση να βοηθήσουν στον προσδιορισμό της χαλάρωσης της πρόθεσης και στη διερεύνηση των αιτιών της.
 2. Εργαστηριακές εξετάσεις: Πριν από την αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος, πραγματοποιούνται εξετάσεις αίματος, έτσι ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο της λοίμωξης. Ακόμα, μπορεί να γίνει παρακέντηση στην άρθρωση του γόνατος και το αρθρικό υγρό να σταλεί στο εργαστήριο για ανάλυση.

Η αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος πραγματοποιείται είτε με γενική αναισθησία είτε με περιοχική. Διαρκεί 2 με 3 ώρες και είναι πιο σύνθετη από την αρχική επέμβαση. Η τομή πραγματοποιείται βάσει της πρώτης τομής και είναι μεγαλύτερη, έτσι ώστε να αφαιρεθούν με ευκολία τα υλικά. Ο χειρουργός ανασπά την επιγονατίδα και αποκαλύπτει την άρθρωση του μηριαίου με την κνήμη. Πραγματοποιείται έλεγχος των μαλακών ιστών για τυχόν ύπαρξη λοίμωξης ή φθοράς και αποφασίζεται η αφαίρεση μερικών ή όλων των ενθέτων της πρόθεσης. Αφού αφαιρεθούν τα εμφυτεύματα, οι επιφάνειες του οστού προετοιμάζονται για την τοποθέτηση της πρόθεσης αναθεώρησης. Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρξει σημαντική απώλεια οστού γύρω από το γόνατο και γι αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται αυξητικά μεταλλικά μπλοκ. Πιο σπάνια, μπορεί να χρειαστεί οστικό μόσχευμα. Αφού αποκατασταθούν τα ειδικά μέρη της πρόθεσης, γίνεται η αποκατάσταση των μαλακών ιστών και έλεγχος των κινήσεων της άρθρωσης. Η νοσηλεία διαρκεί αρκετές ημέρες, καθώς η αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αποκατάστασης από την αρχική ολική αρθροπλαστική.

Τι οδηγίες πρέπει να ακολουθήσει ο/η ασθενής μετά από την αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος;

Οι οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν μετά από μια αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος είναι οι εξής:

 1. Φαρμακευτική αγωγή, για την αντιμετώπιση και μείωση του πόνου.
 2. Φυσικοθεραπεία, έτσι ώστε να ενισχυθεί η δύναμη και το εύρος κίνησης της άρθρωσης και να επιστρέψει ο/η ασθενής όσο το δυνατόν γρηγορότερα στις καθημερινές του δραστηριότητες, μετά από μια αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος.

 

Fast Track Anaesthesia

Ο Δρ. Νικόλαος Μπαξεβάνος σε αποκλειστική συνεργασία με την εξειδικευμένη σε ορθοπεδικές επεμβάσεις αναισθησιολόγο Δρ. Μαριάννα Κορρέ MD MSc Phd, εφαρμόζουν με πολυετή́ εμπειρία σε όλες τις επεμβάσεις τους πρωτοκόλλα fast track anaesthesia 24ωρης νοσηλείας.
Με τη μέθοδο αυτή ο ασθενής απολαμβάνει πολλαπλά οφέλη.

Κυριότερα αποτελούν:

 • Ένα 24ωρο παραμονής στο νοσοκομείο
 • Γρηγόρη επιστροφή στην καθημερινότητα
 • Δεν υπάρχει ανάγκη για μεταγγίσεις αίματος σε ποσοστό 99%
 • Ο ασθενής άμεσα μετεγχειρητικά δεν φέρει παροχετεύσεις , ουροκαθετήρα ή συσκευές αναλγησίας στην σπονδυλική στήλη

Επικοινωνία Επικοινωνία