Κάταγμα λεκάνης (πυέλου)

//Κάταγμα λεκάνης (πυέλου)

Το κάταγμα λεκάνης (πυέλου) είναι μια βαριά κάκωση που επέρχεται μετά από συνθλίψεις κατά τη διάρκεια τροχαίων ή εργατικών ατυχημάτων. Η πύελος είναι ένα δακτυλίδι από τα ανώνυμα οστά και το ιερό οστούν, το οποίο δημιουργεί μια κοιλότητα όπου μέσα της βρίσκονται το έντερο, η ουροδόχος κύστη και στις γυναίκες τα έσω γεννητικά όργανα( μήτρα, ωοθήκες ). Το κάταγμα πυέλου εμφανίζει μεγάλη ποικιλία και διακρίνεται σε σταθερό και ασταθές. Αναλυτικότερα:

  1. Σταθερό κάταγμα πυέλου: Αφορά συνήθως τους ηβοϊσχιακούς κλάδους ή τις πτέρυγες του λαγονίου οστού ή πρόκειται για αποσπασματικό κάταγμα, το οποίο έχει προκληθεί από βίαιη σύσπαση των μυών που εκφύονται από τη λεκάνη. Σε αυτήν την περίπτωση, η θεραπεία είναι συντηρητική, με κατάκλιση για 2 με 3 εβδομάδες, χορήγηση παυσίπονων και την έναρξη ενεργητικών ασκήσεων όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
  2. Ασταθές κάταγμα πυέλου: Το ασταθές κάταγμα πυέλου πρόκειται για μια σοβαρή κάκωση, η οποία συχνά συνοδεύεται από αιμορραγία και μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε ρήξη της ουρήθρας ή της ουροδόχου κύστης και άλλου ενδοπυελικού οργάνου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια σοβαρή κατάσταση, η οποία χρίζει άμεσης αντιμετώπισης. Όταν η παρεκτόπιση στο ασταθές κάταγμα πυέλου είναι μικρή, η αγωγή που ακολουθείται είναι σχεδόν ίδια με αυτή ενός σταθερού κατάγματος, μόνο που στην προκειμένη περίπτωση η κατάκλιση παρατείνεται για 6 με 8 εβδομάδες περίπου. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν το ασταθές κάταγμα πυέλου είναι μεγάλο, χρειάζεται ανάταξη και εν συνεχεία προσεκτική διατήρηση της ανάταξης με οστεοσύνθεση με εφαρμογή σκελετικής έλξης. Σε περίπτωση που η ανάταξη γίνει σε μη αποδεκτή θέση, τότε μπορεί να προκαλέσει ανωμαλία στο σχήμα της λεκάνης, ανισοσκελία και μετατόπιση του ενός ή και των δύο ισχιακών κυρτωμάτων με αποτέλεσμα τη δυσκολία του/ της ασθενούς στην καθιστική στάση.

Πώς διαγιγνώσκεται το κάταγμα λεκάνης (πυέλου);

Η διάγνωση και η επιβεβαίωση της διάγνωσης για το κάταγμα πυέλου είναι εξαιρετικά σημαντικές και κρίσιμες για την υγεία του/ της ασθενούς, καθώς πολύ συχνά το κάταγμα αυτό μπορεί να επηρεάσει τη γενική κατάστασή τους. Οι τραυματίες εξετάζονται λεπτομερώς και τις περισσότερες φορές είναι σοβαρά τραυματισμένοι, κάθιδροι και ο σφυγμός τους ταχύς. Για την επιβεβαίωση της διάγνωσης πραγματοποιείται ακτινογραφικός έλεγχος. Το κάταγμα πυέλου είναι σημαντικό να αντιμετωπίζεται άμεσα, καθώς μετά την πάροδο 6 με 7 ημερών η ανάταξη καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το κάταγμα πυέλου έχει μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας, γι αυτό και είναι τόσο σημαντική η έγκαιρη και σωστή διάγνωση.

Τι θεραπεία υπάρχει για το κάταγμα λεκάνης (πυέλου);

Οι θεραπείες για το κάταγμα πυέλου είναι πολύπλοκες και ο χειρουργός θα πρέπει να είναι έμπειρος και εξειδικευμένος σε αυτές:

  1. Εξωτερική οστεοσύνθεση για κάταγμα πυέλου: Αυτή η χειορυργική μέθοδος εξασφαλίζει επαρκή σταθερότητα, η οποία επιτρέπει την ικανοποιητική πώρωση των καταγμάτων ως προς τη στροφική αστάθεια, αλλά και των σταθερών, ως προς τον κάθετο άξονα κατάγματος.
  2. Εσωτερική οστεοσύνθεση για κάταγμα πυέλου: Η εσωτερική οστεοσύνθεση και του πρόσθιου και του οπισθίου τμήματος του πυελικού δακτυλίου, εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα.
2018-06-04T16:22:26+00:00