Μονοδιαμερισματική Αρθροπλαστική Γόνατος

Τι είναι η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος;

Η μονοδιαμερισματική (Unicompartmental Knee Replacement) αποτελεί είδος αρθροπλαστικής γόνατος. Όπως και η ολική, στόχος της αποτελεί η ανακούφιση του ασθενούς από τον πόνο και η επιτυχής αποκατάσταση της λειτουργίας του γόνατος. Η διαφορά τους έγκειται στο βαθμό της φθοράς που καλούνται να αντιμετωπίσουν αλλά κυρίως στην αίσθηση του απόλυτα φυσιολογικού γόνατος που θα αποκομίσει τελικά ο ασθενής.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος το φθαρμένο οστό και ο χόνδρος αντικαθίστανται από μεταλλικά και πλαστικά μέρη. Όταν ο ασθενής πάσχει από μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος (εναλλακτική ονομασία μερική αθροπλαστική), μόνο ένα τμήμα αντικαθίσταται με συνθετικά εμφυτεύματα ενώ σημαντικά συνδεσμικά στοιχεία και λοιπά ανατομικά μέρη της άρθρωσης διατηρούνται ανέπαφα. Η συγκεκριμένη χειρουργική τεχνική εφαρμόζεται και είναι κατάλληλη αποκλειστικά για ασθενείς των οποίων η πάθηση περιορίζεται μόνο σε ένα συγκεκριμένο μέρος του γόνατος.

Εξαιτίας των μικρότερων τομών, που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της μερικής αρθροπλαστικής οι ασθενείς επωφελούνται από λιγότερο χρόνο διαμονής στο νοσοκομείο και πιο άμεση επιστροφή στις καθημερινές ασχολίες.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μονοδιαμερισματικής αρθροπλαστικής γόνατος;

Σύμφωνα με μελέτες και έρευνες, η μεγαλύτερη πλειονότητα των ασθενών που ήταν υποψήφιοι και υποβλήθηκαν στην εν λόγω χειρουργική επέμβαση αναφέρει πολύ θετικά και ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Πιο αναλυτικά, ανάμεσα στα πλεονεκτήματα της εν λόγω τεχνικής συγκαταλέγονται:

  • Σύντομη σε διάρκεια νοσηλεία και γρήγορη ανάρρωση
  • Μικρότερες τομές και συνεπώς λιγότερη απώλεια αίματος
  • Μικρότερο αίσθημα πόνου μετά την πραγματοποίηση του χειρουργείου

Τέλος, εξαιτίας της περιορισμένης επεμβατικότητας στην περιοχή του γόνατος και τη διατήρηση των μερών που είναι υγιή, πολλοί είναι οι ασθενείς που αναφέρουν πως μετεγχειρητικά η αίσθηση του γόνατος είναι πιο φυσική σε σχέση με αυτή που ακολουθεί την ολική αρθροπλαστική.

Τι περιλαμβάνει η χειρουργική επέμβαση;

Τυπικά, η χειρουργική διεργασία διαρκεί κατά μέσο όρο 1 ώρα. Στην αρχή, ο χειρουργός ορθοπεδικός θα πραγματοποιήσει μία τομή στο μπροστινό μέρος του γόνατος. Στόχος είναι η εξερεύνηση των τριών μερών του, προκειμένου να επιβεβαιώσει το βαθμό της φθοράς του χόνδρου και ότι πράγματι η «ζημιά» είναι περιορισμένη σε ένα μέρος και ότι δεν είναι εκτενής. Στη συνέχεια ακολουθούνται τρία βήματα:

Προετοιμασία του οστού: Με χρήση ειδικών εργαλείων αφαιρείται ο χόνδρος από το φθαρμένο τμήμα του γόνατος.

Τοποθέτηση των μεταλλικών εμφυτευμάτων: Ο χόνδρος που έχει απομακρυνθεί και το οστό αντικαθίστανται με μεταλλικά καλύμματα προκειμένου να αναδημιουργηθεί η επιφάνεια της άρθρωσης. Τα μεταλλικά μέρη τιτανίου  ενσωματώνονται στο οστό βιολογικά χωρίς βίδες ή χρήση ορθοπεδικού τσιμέντου.

Εισαγωγή διαχωριστικού: Τέλος, ένα πλαστικό διαχωριστικό εισάγεται μεταξύ των δύο μεταλλικών μερών προκειμένου να δημιουργηθεί μία απαλή επιφάνεια.

Πως μπορεί να συμβάλλει η ρομποτική στην χειρουργική αυτή προσέγγιση;

Η αρθροπλαστική γόνατος είναι μία από τις επεμβάσεις που μπορεί να πραγματοποιηθεί και με ρομποτική υποβοήθηση. Μέσω των ρομποτικών συστημάτων η χειρουργική διεργασία είναι πιο στοχευμένη και το αποτέλεσμα πιο ικανοποιητικό. Πιο συγκεκριμένα, η ρομποτική έχει εφαρμογή στον προ εγχειρητικό σχεδιασμό, κατά τον οποίο προσομοιώνει με ακρίβεια την επέμβαση και δίνει στον χειρουργό την πληροφόρηση που χρειάζεται προκειμένου κατά τη διάρκεια του χειρουργείου οι κινήσεις του να είναι περιορισμένες και το αποτέλεσμα πιο άρτιο.

Ελάχιστα Επεμβατικές Εγχειρήσεις (Minimally Invasive Surgery)

Όπως και η ολική αρθροπλαστική γόνατος, έτσι και η μονοδιαμερισματική εντάσσεται στον κλάδο των ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών διεργασιών. Τέτοιου είδους επεμβάσεις προσδίδουν τα ακόλουθα οφέλη στον ασθενή:

  • Μικρότερες χειρουργικές τομές
  • Μικρότερος βαθμός επέμβασης στον ασθενή
  • Μειωμένος χρόνος ανάρρωσης

Fast Track Anaesthesia

Ο ορθοπεδικός χειρουργός τραυματιολόγος Δρ Νικόλαος Μπαξεβάνος σε συνεργασία με την εξειδικευμένη σε ορθοπεδικές επεμβάσεις αναισθησιολόγο Δρ Μαριάννα Κορρέ, εφαρμόζουν με πολυετή εμπειρία το πρωτόκολλο fast track anaesthesia. Με την τεχνική αυτή ο ασθενής ωφελείται σε ποικίλα επίπεδα. Κυριότερα αποτελούν:

  • Παραμονή στο νοσοκομείο για ένα 24ωρο και γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητα.
  • Μειωμένος έως ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος
  • Δεν υπάρχει ανάγκη για μεταγγίσεις αίματος σε ποσοστό 99%.
  • Ο ασθενής άμεσα μετεγχειρητικά δεν φέρει παροχετεύσεις , ουροκαθετήρα ή συσκευές αναλγησίας στην σπονδυλική στήλη.

Καλέστε σήμερα τον εξειδικευμένο και έμπειρο χειρουργό ορθοπεδικό Νικόλαο Μπαξεβάνο για μία πρώτη κλινική εξέταση και ένα πλήρως εξατομικευμένο στις ανάγκες σας, πλάνο θεραπείας.