Αρθροπλαστική γόνατος με σύγχρονη ρομποτική ή εξατομικευμένη προσέγγιση

Η αρθροπλαστική γόνατος αποτελεί μία χειρουργική λύση για άτομα που υποφέρουν από εκφυλισμό της άρθρωσης. Ο εκφυλισμός αυτός της άρθρωσης μπορεί να εμφανιστεί με ποικίλες μορφές όπως οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, μετατραυματική αρθρίτιδα κτλ.

Η αρθροπλαστική συγκαταλέγεται στις εγχειρήσεις με την μεγαλύτερη ανάπτυξη, ενώ πραγματοποιείται 1,6 εκατομμύρια φορές ετησίως, μόνο στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης). Οι προσεγγίσεις για τη συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση διακρίνονται σε δύο. Η Ρομποτική ολική προσέγγιση και η Εξατομικευμένη προσέγγιση.

Ο ιατρός επιλέγει ποια από τις δύο τεχνικές θα ακολουθήσει, με άξονα το καλύτερο αποτέλεσμα για τον ασθενή. Ο ορθοπεδικός χειρουργός Δρ Νικόλαος Μπαξεβάνος, έχει την εμπειρία, την εξειδίκευση και τα υπερσύγχρονα υλικά για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης επέμβασης.

Ποιες είναι όμως οι δύο προσεγγίσεις που προτείνονται;

 1. Ρομποτική Ολική Προσέγγιση στην Αρθροπλαστική γόνατος

Οι μεγαλύτερες εξελίξεις στον ιατρικό κλάδο τα τελευταία χρόνια σχετίζονται με την τεχνολογία. Συγκεκριμένα, οι εφαρμογές της ρομποτικής στον τομέα των χειρουργικών επεμβάσεων αποτελούν μοναδική καινοτομία που μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στον χειρουργό, όσο και στον ασθενή. Στη συγκεκριμένη επέμβαση, η αξιοποίηση των ρομποτικών συστημάτων σχετίζεται με την τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

Πλεονεκτήματα Ρομποτικής Αρθροπλαστικής γόνατος

Η ακρίβεια της συγκεκριμένης τεχνικής επέμβασης επιτρέπει:

 • Την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων με μεγαλύτερη ακρίβεια, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πιο φυσική αίσθηση μετά το χειρουργείο.
 • Την αυξημένη ασφάλεια και μειωμένο ρίσκο τραυματισμού γειτονικών ιστών.
 • Τις μικρές τομές, που έχουν ως αποτέλεσμα ταχεία ανάρρωση, μικρότερο διάστημα παραμονής σε νοσοκομειακή μονάδα και λιγότερο πόνο.
 • Την πιθανότητα για μια καλύτερη μακροπρόθεσμη λειτουργία.
 1. Εξατομικευμένη Προσέγγιση στην Αρθροπλαστική

Όπως φαίνεται και από την ονομασία, η εν λόγω προσέγγιση (Patient-specific instruments, PSI) αφορά την ολοκληρωτική προσαρμογή στον ίδιο τον ασθενή, καθώς είναι πλήρως εξατομικευμένη, ανάλογα με την περίπτωσή του. Η ανατομία του ασθενούς και το εγχειρητικό πλάνο του ιατρού καθορίζουν την εξατομικευμένη φύση της συγκεκριμένης τεχνικής. Και στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η διενέργεια αξονικής τομογραφίας προκειμένου να σχεδιαστεί ένα 3D μοντέλο απεικόνισης της ανατομίας του οστού.

Βασισμένος σε αυτό, ο ιατρός προσχεδιάζει τη θέση, το μέγεθος και την κατεύθυνση του εμφυτεύματος, έχοντας πάντα ένα σχετικό πλαίσιο αναφοράς. Στη συνέχεια, οι PSI μηχανικοί συνεργάζονται με τον ιατρό, προκειμένου να σχεδιαστεί το κατάλληλο PSI σύστημα που θα βοηθήσει στην εκτέλεση του διεγχειρητικού πλάνου. Το PSI εκτυπώνεται σε 3D print μορφή και στη συνέχεια αποστειρώνεται προτού αποσταλεί στον χειρουργό για χρήση.

Πλεονεκτήματα Εξατομικευμένης Προσέγγισης

Η συγκεκριμένη τεχνική σχεδιάστηκε με άξονα την επίτευξη υψηλότερων ποσοστών επιτυχίας σε επεμβάσεις ολοκληρωτικής αρθροπλαστικής γόνατος. Τα πιθανά πλεονεκτήματά της έγκεινται:

 • Στην ακρίβεια και απόλυτη προσαρμογή στην ανατομία του ασθενούς, γεγονός που ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες αναθεώρησης.
 • Στη δυνατότητα του χειρουργού να αντιλαμβάνεται την εξέλιξη του χειρουργείου, κατά την διάρκειά του, λόγω των δεδομένων και πληροφοριών που του δόθηκαν στο προ εγχειρητικό στάδιο.
 • Στην ιδανική εφαρμογή των εμφυτευμάτων η οποία καθιστά άρτιο το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα.

Ελάχιστα Επεμβατικές Εγχειρήσεις (MIS)

Άξιο αναφοράς, αποτελεί το γεγονός ότι και οι δύο προαναφερόμενες χειρουργικές προσεγγίσεις εντάσσονται στην κατηγορία των ελάχιστα επεμβατικών εγχειρήσεων (Minimal Invasive Surgery). Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε σε χειρουργικές τεχνικές που περιορίζουν το μέγεθος των τομών ,τις κακώσεις των μαλακών μορίων και μειώνουν τον χρόνο επούλωσης των μετεγχειρητικών πληγών.

Fast Track Anaesthesia

Ο ορθοπεδικός χειρουργός Δρ. Νικόλαος Μπαξεβάνος σε συνεργασία με την εξειδικευμένη σε ορθοπεδικές επεμβάσεις αναισθησιολόγο Δρ Μαριάννα Κορρέ, εφαρμόζουν με πολυετή εμπειρία το ειδικό πρωτόκολλο fast track anaesthesia. Με την μέθοδο αυτή ο ασθενής απολαμβάνει πολλαπλά οφέλη. Κυριότερα αποτελούν:

 • Ένα 24ωρο παραμονής στο νοσοκομείο και γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητα.
 • Δεν υπάρχει μετεγχειρητικός πόνος.
 • Δεν υπάρχει ανάγκη για μεταγγίσεις αίματος σε ποσοστό 99%.
 • Ο ασθενής άμεσα μετεγχειρητικά δεν φέρει παροχετεύσεις , ουροκαθετήρα ή συσκευές αναλγησίας στην σπονδυλική στήλη.

Κλείστε σήμερα ραντεβού με τον γιατρό για μία πλήρη εξέταση και ένα προσωποποιημένο πρόγραμμα αντιμετώπισης. Επωφεληθείτε από την εμπειρία και την εξειδίκευση που μπορεί να σας παρέχει αλλά και από την τεχνική του κατάρτιση, που επιτρέπει την διενέργεια σύγχρονων και έμπιστων μεθόδων θεραπείας.