Κάταγμα λεκάνης (πυέλου)

2023-02-01T13:51:48+00:00

Κάταγμα λεκάνης (πυέλου) Το κάταγμα λεκάνης (πυέλου) είναι μια βαριά κάκωση που επέρχεται μετά από συνθλίψεις [...]